Monor-Med

Logopédia

Az Ön terapeutája

Molnár-Szanyi Andrea

Rendelési idő

Csütörtök: 14:00-18:00

Hogyan érkezzek a terápiára?

A legfontosabb tudnivalók, hogy felkészült legyen.

Mi történik a terápia során?

Rövid ismertető, hogy biztosan ne érje meglepetés.

Mi történik a terápia után?

Néhány információ a jövőbeli teendőiről.

Legnépszerűbb vizsgálatok árai

Hogyan érkezzek a terápiára?

A hatékony logopédiai terápia sikerességéhez elengedhetetlen a fejlesztéseket megelőzően 1-2 alkalmas állapotmegismerés, állapotfelmérés. Az itt szerzett tapasztalatokra építve kerül kijelölésre a megfelelő, egyénre szabott terápiás útvonal. A terápiák időtartama 45 perc. 

Mi történik a terápia során?

Terápiák:

Artikulációs  zavar terápiája

Erre a terápiára akkor lehet szükség, ha a beszédhangok kiejtésében valamilyen eltérést tapasztalunk, amely akár több hangra is kiterjedhet. A terápia az artikulációs bázis működésének erősítésével, fejlesztésével kezdődik, majd erre épül rá a terápia többi szakasza, amelynek tervezése során illeszkedünk az életkori sajátosságokhoz.

Diszlexia prevenció és reedukáció

Ha felmerül egy gyermek esetében a diszlexia gyanúja, szükség lehet megelőzésre, ún. diszlexia prevencióra. A diszlexia prevenciónak fontos része a képességek és készségek sokoldalú fejlesztése, valamint az olvasás- és írástanítás előkészítése.

A diszlexia reedukáció egy szakszerű rehabilitációs foglalkozást jelent, amelyre a diszlexiás tanulóknak lehet szükségük. A terápia célja az olvasás és az írás területén jelentkező nehézségek csökkentése, valamint a nyelvi készségek fejlesztése.

Nyelvlökéses nyelés terápiája

A nyelvlökéses nyelés egyfajta izomműködési zavar. Akkor beszélünk nyelvlökéses nyelésről, amikor nyelés alatt a két fogsor nem zár, így a nyelvhegy kicsúszik a két fogsor között, esetleg a fogsornak ütközik elől vagy oldalt. A nyelv az előre mozdulás következtében erős nyomást gyakorol a fogazatra. Ez a probléma gyermekeket és felnőtteket egyaránt érinthet. A nyelvlökésés nyeléshez társulhatnak harapási rendellenességek, fogazati eltérések, beszédhibák.

Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése

Az iskolai nehézségek mögött sok esetben az anyanyelv nem megfelelő fejlettségi szintje áll. A tanulásnak, valamint az olvasásnak fontos előfeltétele a gyermek által hallott beszéd megfelelő szintű feldolgozása, megértése. A fejlesztések során a fent említett területek célzott megsegítésére fókuszálunk.

Komplex nyelvi terápia

A nyelvi szintek feltérképezését követően célzott megsegítés a nyelvi képességek és készségek fejlesztésére.

Nyelvi késés terápiája

Nyelvi késésről akkor beszélünk, hogyha a gyermek 2 éves korára még nem birtokol 50 szavas szókincset, vagy még nem használ többszavas közléseket.  A terápiát az állapotmegismerési folyamat előzi meg. Erre épül a terápia következő szakasza, a fejlesztési célok meghatározása és a terápiás folyamat kijelölése. A fejlesztések illeszkedve a pici gyermekek életkorához, játékos tevékenységekbe ágyazva, barátságos környezetben történnek.

Mi történik a terápia után?

Kérdés esetén keressenek bizalommal!